رابط های دبیرخانه ای

روال عملکردی رابط ­های جذب

Image result for tick image png      جذب از طریق فراخوان و جایابی(بورسیه)

   Image result for tick image png         معرفی افراد دارای صلاحیت به دانشکده توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

   Image result for tick image png         بررسی شرایط متقاضی قبل از دعوت به مصاحبه

   Image result for tick image png         دعوت افراد به مصاحبه و اعلام برنامه مصاحبه به دبیرخانه جذب

        Image result for tick image png      لزومی به دعوت از تمامی افراد نیست و تنها نفرات برتر می­توانند به مصاحبه دعوت شوند.

   Image result for tick image png         انجام مصاحبه توسط کارگروه

        Image result for tick image png      مسئولیت مدارکی که از متقاضی دریافت میشود به عهده دانشکده بوده و دانشکده می­تواند پس از اتمام مصاحبه، تمامی مدارک را به متقاضی عودت دهد. دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی تمامی موارد مورد نیاز را از متقاضیان توسط سامانه نور رضوی دریافت می­کند.

        Image result for tick image png      در صورتی که متقاضی در جلسه حاضر نشد یا حاضر به همکاری نبودند، باید طی یک نامه رسمی این موضوع به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی اعلام گردد.

   Image result for tick image png         تکمیل فرم­های کارگروه

        Image result for tick image png      تمامی فرم باید به صورت درست تکمیل و امضا گردند. همچنین بررسی صحت تکمیل فرم و کامل بودن تمامی موارد به عهده رابط­های محترم دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی می­باشد.

   Image result for tick image png         ارسال و اعلام فرم­ها و نتایج به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی.

        Image result for tick image png      تنها فرم­های مربوط به صورت جلسه (فرم 2-1) و فرم نمرات (فرم 2-1-1) ارسال میگردد و دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی از دریافت هرگونه مورد دیگر معذور می­باشد.

Image result for tick image png      تبدیل وضعیت

   Image result for tick image png         تکمیل فرم درخواست تبدیل وضعیت توسط متقاضی

        Image result for tick image png      این فرم باید به دقت و کامل پر شود. همچنین در این فرم متقاضی مشخص می­کند که نوع درخواست ایشان چه بوده و چه روندی برای بررسی پرونده ایشان باید صورت گیرد.

   Image result for tick image png         تکمیل جداول ماده­های 4گانه توسط متقاضی و ارائه آن به دانشکده مربوطه.

        Image result for tick image png      فقط متقاضیانی که درخواست تبدیل وضع (پیمانی به رسمی آزمایشی  و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی) از نوع جدول را دارند این مرحله به بعد را انجام خواهند داد. برای بقیه متقاضیان نیازی به این مراحل نیست. ای فرم باید به همراه فرم درخواست به ریاست دانشگاه ارسال شود.

        Image result for tick image png      لازم به ذکر است که فرمت فایل اولیه نباید بهم ریخته باشد. تمام صفحات باید شامل تیتر و جای امضا باشند. در صورت نیاز به صفحات بیشتر از یکی از بند­های ماده، باید کل صفحه کپی برداری و تکمیل شود. در جداول موجود در فایل به هیچ وجه نباید تغییری ایجاد شود یا تعداد سطر و ستون­ها تغییر کند.

   Image result for tick image png         ارسال فرم درخواست به ریاست دانشگاه (ریاست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی) توسط متقاضی

   Image result for tick image png         طرح در جلسه جذب، بررسی صلاحیت، اخذ و بررسی استعلامات.

   Image result for tick image png         اطلاع رسانی به متقاضیان توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جذب برای تکمیل پرونده در سامانه نور رضوی.

   Image result for tick image png         تشکیل کارگروه توسط دانشکده، بررسی پرونده متقاضی و تکمیل جداول مربوطه.

        Image result for tick image png      تمامی این جداول باید صورت کامل و دقیق توسط رابط­های محترم جذب بررسی شوند. نمرات و جمع آن­ها باید به صورت صحیح وارد شده باشند و تمامی امضا­های لازم نیز انجام شده باشد. همچنین بررسی صحت پرونده که در بالا توضیح داده شد نیز باید به دقت صورت پذیرد.

   Image result for tick image png         ارسال جداول و نتایج به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی توسط دانشکده.

        Image result for tick image png      تنها فرم­های مربوط به صورت جلسه (فرم­های الف و ب) و فرم نمرات (چهار ماده و فرم­های ج) و فرم جدول 5 ارسال میگردد و دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی از دریافت هرگونه مورد دیگر معذور می­باشد. تمامی موارد مورد نیاز از طریق سامانه نور رضوی از متقاضیان دریافت خواهد شد.


لیست رابط های دبیرخانه ای

نام دانشکده نام رابط شماره تماس
روانشناسی خانم شهمیرزادی 33623300
علوم انسانی خانم اصغری 31533484
اقتصاد و مدیریت آقای همتی 31533596
ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر آقای کسائیان 31535757
مهندسی عمران آقای رستم زاده 31535200
مهندسی برق و کامپیوتر آقای براری 31533999
مهندسی مکانیک خانم احمد پناه 31533305
دامپزشکی خانم شمسیان 31533647
شیمی خانم امجدی 33654045
مواد و صنایع خانم حسن زاده 31533330
هنر آقای علیان 31524205
علوم و فناوری نوین خانم طباطبایی 31533303
گردشگری و کویر شناسی خانم تیموری 31535555
مهندسی شیمی، نفت و گاز خانم طحان 31533919
فیزیک خانم عنایت خانی 31533239
منابع طبیعی خانم تیموری 31535555

 

Copyright  © 2018 Semnan University   jazb.Semnan.ac.ir . All rights reserved .